Artikelen over Psalmen 139:16

Psalmen 139:16

Wil je opnieuw beginnen? - NL.Jesus.net

Vandaag is dat mogelijk. Met God is het mogelijk.
nl.jesus.net
Psalmen 139:16

Was het leuk in de buik van je moeder? - NL.Jesus.net

God ziet jou. Ook als je, verscholen in het donker, denkt dat niemand je ziet. Als je verborgen geheimen verbergt achter dichtgegooide deuren. God ziet jou als alles nog geen vorm lijkt te hebben in jouw leven, in jouw hart.
nl.jesus.net
Psalmen 139:16

Je bent een kunstwerk... - NL.Jesus.net

Stap in de wereld van de grootste kunstenaar, jouw God. Kijk met Zijn ogen naar je leven. Zie hoe Hij jou vormde in het donker, toen niemand je nog zag.
nl.jesus.net
Psalmen 139:16

Ben je bang voor morgen? - NL.Jesus.net

Niemand weet wat de morgen zal brengen, toch? Nou... ja en nee! God weet het. Maar wij niet. En angst kan de kop opsteken vanwege het feit dat we het niet weten. Het onbekende maakt ons bang.
nl.jesus.net
Psalmen 139:16

Jouw leven telt - NL.Jesus.net

Welke criteria zouden moeten worden gebruikt om het leven van iemand te evalueren? De wereld heeft zijn eigen criteria vastgesteld, namelijk het niveau van je studie, je sociale klasse, succes, enzovoorts.
nl.jesus.net
Psalmen 139:16

God wilde jou - NL.Jesus.net

Het is cruciaal voor je om te begrijpen dat niemand van ons een ongelukje is. We zijn allemaal gewenst en geliefd!
nl.jesus.net
Psalmen 139:16

Ben jij een hokjes-vakjes-denker?

Wist je dat het hokjes vakjes denken niet eens zo verkeerd is? Je kan het gebruiken als een gaven van God! Hoe? Lees maar snel verder.
zijlacht.nl
Psalmen 139:16

Jij, Gods meesterwerk!

Jij bent geen toeval! Jij bent op een bijzondere manier tot stand gekomen, gevormd door de Schepper! Lees hierover meer in de overdenking van vandaag!
zijlacht.nl
Psalmen 139:16

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… - Zij Lacht

…wie is het mooiste van het land? Hoe komt het toch dat wij als vrouwen hier zo vaak mee bezig zijn? We leven in een tijd waarin alles maakbaar lijkt te zijn. Ons uiterlijk niet uitgezonderd! Rimpels worden opgevuld met botox en voor een mooi achterwerk l
zijlacht.nl
Psalmen 139:16

Is afdrijving moord? : Frisse Wateren

Een professor vroeg aan zijn studenten die voor medicijnen studeerden, wat men in het volgende geval doen moest: Vader heeft syfilis1, moeder TBC. Ze ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:16

Vrouw zijn in Gods Koninkrijk

Vrouw zijn in Gods Koninkrijk, het lijkt soms lastig. Wie ben je? Wat is jouw rol? En wat eigenlijk nog veel interessanter is: hoe ziet God jou als vrouw?
zijlacht.nl
Psalmen 139:16

De verschijning (2) : Frisse Wateren

… daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:16

Gij doorgrondt en kent mij (4) : Frisse Wateren

Psalm 139 vers 7-16 DEEL 2 SLOT “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven” (vs. 13). Daarmee komen we tot de ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:16

Gij doorgrondt en kent mij (3) : Frisse Wateren

Psalm 139 vers 7-16 deel 2 Psalm 139 is een parel van de Hebreeuwse poëzie. In zijn wijze van uitdrukken is hij juist eenvoudig te begrijpen, maar ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:16

Geslachtsgemeenschap alleen in het huwelijk? (3) : Frisse Wateren

Het huwelijk is volgens de Heer Jezus een instelling van de Schepper. Hij gaat terug naar het begin van de schepping. Daarom is het huwelijk ook niet ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:16

Levenswoorden in het boek Handelingen (14) : Frisse Wateren

Les 14 ... stond de Heer bij hem ...” (Handelingen 23:11) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar ...
frissewateren.nl
Psalmen 139:16

Het kruis van Christus (les 1) : Frisse Wateren

De verdorvenheid van de mens 1. Wat is de relatie van ieder mens ten opzichte van God? Gen. 1:27; Job 35:10; Ps. 139:13-16: ...
frissewateren.nl