Open de Bijbel

Psalmen 129:1-8
NBV1 Een pelgrimslied. Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, -IsraĆ«l, blijf het herhalen- 2 dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet. 3 Ze trokken hun ploeg over mijn rug en maakten lange voren, 4 maar de HEER die rechtvaardig is, sneed de riemen van de drijvers door. 5 Beschaamd deinzen terug allen die Sion haten, 6 ze zijn als gras op de daken dat verdort nog voor het bloeit: 7 de maaier vult er zijn hand niet mee noch de schovenbinder zijn armen, 8 en geen voorbijganger zegt: 'Moge de HEER u zegenen.' Wij zegenen u in de naam van de HEER. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Een lied Hammaaloth. Zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zegge nu Israel; 2 Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd; evenwel hebben zij mij niet overmocht. 3 Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij hebben hun voren lang getogen. 4 De HEERE, Die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouwen. 5 Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten. 6 Laat hen worden als gras op de daken, hetwelk verdort, eer men het uittrekt; 7 Waarmede de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm; 8 En die voorbijgaan, niet zeggen: De zegen des HEEREN zij bij u! Wij zegenen ulieden in den Naam des HEEREN.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say: 2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me. 3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows. 4 The LORD is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked. 5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion. 6 Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up: 7 Wherewith the mower filleth not his hand; nor he that bindeth sheaves his bosom. 8 Neither do they which go by say, The blessing of the LORD be upon you: we bless you in the name of the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version