Psalmen 121:3-5, 7

SV

3Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.
5De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
7De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.

KJV

3He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
4Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
5The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
7The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.