Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Deuteronomium 4:6

Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Mattheüs 13:11

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

2 Timotheüs 3:15

en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Psalmen 119:24

Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Mattheüs 11:25

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Mattheüs 23:24

Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

2 Kronieken 29:15

Ze riepen hun verwanten bijeen en heiligden zich om de tempel van de HEER te heiligen, zoals de koning op gezag van de HEER bevolen had.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

2 Kronieken 30:22

Jechizkia prees de Levieten om de kundigheid waarmee ze de HEER dienden. Gedurende de zeven dagen van het feest werden er vredeoffers gebracht en beleed men trouw aan de HEER, de God van de voorouders.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Mattheüs 15:6

die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

1 Kronieken 15:11

David ontbood de priesters Sadok en Abjatar en de Levieten Uriël, Asaja, Joël, Semaja, Eliël en Amminadab
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Hebreeën 5:12

Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

2 Samuel 15:24

zag hij Sadok, die samen met de Levieten de ark van het verbond met God droeg. Ze zetten de ark van God neer en Abjatar bracht brandoffers tot iedereen vanuit de stad voorbijgetrokken was.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Mattheüs 15:14

Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Jeremia 2:8

De priesters zeiden niet: “Waar is de HEER?” De hoeders van de wetten kenden mij niet. De herders kwamen tegen mij in opstand. De profeten lieten zich door Baäl leiden en liepen achter goden aan van wie geen hulp was te verwachten.
Gerelateerd aan Psalmen 119:99

Jeremia 8:8

Hoe durven jullie te zeggen: “Wij zijn wijzen, wij hebben de wet van de HEER”? De pen van de schrijvers heeft hem vervalst.