Artikelen over Psalmen 119:99

Psalmen 119:99

6. De bijbel: Het vleesgeworden Woord en het geschreven woord : Frisse Wateren

Opmerking: Er wordt voor het oude testament in hoofdzaak de Herziene Statenvertaling gebruikt, tenzij een andere vertaling duidelijker of beter ...
frissewateren.nl
Psalmen 119:99

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (6) : Frisse Wateren

Les 6 “Die het goede zaad zaait, is de Zoon des Mensen” (Mattheüs 13:37) Beste cursist, In hoofdstuk 13 van het evangelie naar ...
frissewateren.nl