Psalmen 119:10, 99

NBV

10Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
99Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen,

SV

10Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
99Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn betrachting zijn.

KJV

10With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
99I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.