Open de Bijbel

Psalmen 119:130
NBV 130 Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 130 De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 130 The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version