Psalmen 118:6-7

NBV

6Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
7Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer.

SV

6De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?
7De HEERE is bij mij onder degenen, die mij helpen; daarom zal ik mijn lust zien aan degenen, die mij haten.

KJV

6The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
7The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.