Open de Bijbel

Psalmen 109:4
NBV 4 Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap op, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 For my love they are my adversaries: but I give myself unto prayer.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version