Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Exodus 1:7

maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Genesis 12:2

Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Genesis 17:20

En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Genesis 17:16

Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Psalmen 128:1

Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst:
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Psalmen 144:13

onze schuren gevuld, van voorraad en voedsel voorzien, onze schapen en geiten, met duizenden, met tienduizenden op onze velden,
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Deuteronomium 30:9

De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Deuteronomium 7:14

Meer dan alle andere volken zult u gezegend worden. Onvruchtbaarheid zal bij u niet voorkomen, niet onder mannen en niet onder vrouwen, en evenmin bij uw dieren.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Spreuken 10:22

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Exodus 9:3

dan zal de HEER in alle hevigheid de pest laten uitbreken onder uw vee, onder de paarden, ezels, kamelen, runderen, schapen en geiten.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Genesis 30:43

Jakobs bezit werd groter en groter: hij kreeg niet alleen veel schapen en geiten, maar ook slaven en slavinnen, kamelen en ezels.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Deuteronomium 28:4

Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Genesis 9:1

Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Exodus 12:38

terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze voerden enorme kudden schapen, geiten en runderen mee.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Deuteronomium 28:11

De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Genesis 1:28

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Jeremia 30:19

Dansend komen de mensen naar buiten, met een lofzang op de lippen. Ik doe het volk in aantal toenemen, het neemt niet meer in aantal af. Ik geef het aanzien, het wordt niet langer veracht.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Ezechiel 37:26

Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan.
Gerelateerd aan Psalmen 107:38

Genesis 31:9

Zo heeft God het vee van jullie vader afgenomen en aan mij gegeven.