Psalmen 106:32-33

NBV

32Zij wekten zijn toorn bij het water van Meriba en brachten Mozes in moeilijkheden,
33want toen zij zich verzetten tegen Gods geest, sprak hij overhaast en onbezonnen.

SV

32Zij maakten Hem ook zeer toornig aan het twistwater, en het ging Mozes kwalijk om hunnentwil.
33Want zij verbitterden zijn geest, zodat hij wat onbedachtelijk voortbracht met zijn lippen.

KJV

32They angered him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes:
33Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips.