Open de Bijbel

Psalmen 103:20
NBV 20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version