Open de Bijbel

Psalmen 103:1-2
NBV1 Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. 2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name. 2 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version