Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Psalmen 39:13

(39:14) Wend uw straffende blik van mij af, dan beleef ik nog vreugde voordat ik heenga en niet meer ben.
Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Habakuk 1:12

Bent u, HEER, niet altijd mijn God, mijn Heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, HEER, hebt u de Chaldeeër opgeroepen, u hebt hem ertoe bestemd, o Rots, om ons te straffen.
Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Psalmen 102:12

(102:13) Maar u, HEER, troont voor eeuwig, uw roem zal duren, geslacht na geslacht.
Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Openbaring 1:8

'Ik ben de alfa en de omega, 'zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Jesaja 38:10

Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk.
Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Job 36:26

Zie hoe groot God is, buiten elk begrip, het getal van zijn jaren is ontelbaar.
Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Openbaring 1:4

Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon,
Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Psalmen 9:7

(9:8) Zo vergaat het hun! Maar de HEER zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast.
Gerelateerd aan Psalmen 102:24

Psalmen 90:1

Een gebed van Mozes, de godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.