Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Psalmen 95:6

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Psalmen 46:10

(46:11) 'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Psalmen 119:73

Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Ezechiel 34:30

Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God, bij hen ben en dat zij, het volk van Israël, mijn volk zijn-spreekt God, de HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Johannes 17:3

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

1 Petrus 4:19

Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Deuteronomium 4:35

U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast hem.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

1 Korinthe 6:19

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Psalmen 149:2

Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion juichen om zijn koning.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

1 Petrus 2:25

Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Psalmen 79:13

Wij zijn uw volk, de kudde die u hoedt, wij zullen u prijzen tot in eeuwigheid, van geslacht op geslacht verhalen van uw roem.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Psalmen 139:13

U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Job 10:8

Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, geheel en al-en nu wilt u mij verdelgen?
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Deuteronomium 4:39

Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

2 Koningen 19:19

Ik vraag u, HEER, onze God: red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, HEER, de enige God bent.'
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Psalmen 78:52

Maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde, hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten,
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

Galaten 4:8

Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn.
Gerelateerd aan Psalmen 100:3

1 Petrus 5:2

Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht-niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding.
1
2
Volgende