Open de Bijbel

Psalmen 10:6
NBV 6 Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val, nooit kan het kwaad mij deren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Hij zegt in zijn hart; Ik zal niet wankelen; want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version