Gerelateerd aan Psalmen 1:1-50

Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Psalmen 26:4

Met bedriegers zit ik niet aan, met huichelaars ga ik niet om,
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Spreuken 4:14

Ga niet het pad van goddelozen, bewandel niet de weg van wie boosaardig zijn.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Spreuken 13:20

Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Jeremia 15:17

Nooit was ik in vrolijk gezelschap, nooit heb ik plezier gemaakt. Eenzaam was ik, door uw toedoen, u had mij immers volgegoten met uw woede.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Psalmen 119:1

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER,
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Mattheüs 7:13

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Psalmen 1:6

De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Lukas 11:28

Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Deuteronomium 28:2

En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen:
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Leviticus 26:27

Als jullie hierna nog niet naar mij willen luisteren en tegen mij in blijven gaan,
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Spreuken 1:15

Mijn zoon, ga niet met hen op pad, mijd de weg die zij gaan,
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Psalmen 36:4

(36:5) op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen, hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Psalmen 34:8

(34:9) Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Genesis 49:6

Ik wil niet deelnemen aan hun beraad, op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen, moedwillig verlammen ze stieren.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Job 21:16

Maar de welvaart ligt niet in hun eigen handen. De bedrijvigheid van goddelozen blijve ver van mij!
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Psalmen 112:1

Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Psalmen 26:12

Mijn voeten staan op effen grond, waar uw volk bijeen is, wil ik u prijzen, HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Spreuken 13:15

Inzicht maakt een mens geliefd, trouweloosheid brengt hem op een kronkelig pad.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Efeze 6:13

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
Gerelateerd aan Psalmen 1:1

Psalmen 119:115

Zondaars, ga weg van mij! Ik wil de geboden volgen van mijn God.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende