Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Hebreeën 11:32

Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuël, en over de profeten,
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Johannes 3:3

Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Johannes 1:12

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

1 Petrus 1:23

als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Romeinen 8:31

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Galaten 3:26

want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Ezechiel 48:35

De omtrek van de stad bedraagt 18.000 el. Voortaan heet de stad: 'De HEER is daar!'
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Mattheüs 16:18

En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Jesaja 60:1

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Jesaja 44:4

Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water.
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Hebreeën 12:22

Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn,
Gerelateerd aan Psalmen 87:5

Psalmen 48:8

(48:9) In de stad van de HEER van de hemelse machten, in de stad van onze God, hebben wij gezien wat wij hadden gehoord: God houdt haar voor eeuwig in stand. sela