Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Job 24:1

Waarom kent de Ontzagwekkende de tijd van alle dingen, maar weten zij die hem vereren nooit wanneer hij ingrijpt?
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Johannes 17:1

Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Johannes 7:6

Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Handelingen 1:7

Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Psalmen 71:10

Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen,
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

2 Samuel 7:12

Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Psalmen 143:3

De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof, ik moet wonen in duisternis als de doden van eeuwen her,
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Psalmen 17:8

Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Psalmen 142:6

(142:7) Hoor mijn noodkreet, ik ben uitgeput en moe, verlos mij van mijn vervolgers, zij zijn sterker dan ik.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Psalmen 143:9

Verlos mij van mijn vijanden, HEER, bij u zoek ik bescherming.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Psalmen 17:13

Sta op, HEER, ga op hem af en druk hem tegen de grond. Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen,
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Johannes 13:1

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Handelingen 27:24

Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.”
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Johannes 7:30

Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Handelingen 23:11

Die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei: ‘Houd moed! Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen.’
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

2 Petrus 1:14

Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken-dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven-,
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

1 Samuel 26:10

Zo waar de HEER leeft, hijzelf zal Saul treffen: hetzij doordat hij een natuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is, hetzij doordat hij ten oorlog trekt en sneuvelt.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Psalmen 143:12

toon uw trouw, versla mijn vijanden, vernietig al mijn belagers- ik ben uw dienaar.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

2 Timotheüs 4:6

Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert.
Gerelateerd aan Psalmen 31:15

Prediker 3:1

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
1
2
Volgende