Psalmen 31:15

NBV

15(31:16) in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.

SV

15Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God.

KJV

15My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.