Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Johannes 19:23

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Mattheüs 27:35

Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen,
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Zacharia 12:10

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Johannes 19:37

Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Lukas 23:33

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Markus 15:24

Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Johannes 20:25

Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Markus 15:16

De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Lukas 22:63

De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot met hem en geselden hem.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Johannes 19:34

Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Lukas 23:23

Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit:
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Lukas 23:4

Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en de samengeschoolde menigte: ‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.’
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Psalmen 22:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David. (22:2) Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Psalmen 22:20

(22:21) Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Filippensen 3:2

Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Lukas 23:10

De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Psalmen 59:6

(59:7) Avond aan avond keren zij terug en zwerven rond in de stad, grommend als honden.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Johannes 20:27

en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Jesaja 53:5

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Gerelateerd aan Psalmen 22:16

Mattheüs 26:57

Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren.
1
2
Volgende