Artikelen over Psalmen 22:16

Psalmen 22:16

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (08) : Frisse Wateren

De afhankelijke Mens … en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe (Luk. 2:7). Hij is immers ...
frissewateren.nl
Psalmen 22:16

Wereldwijde bekendheid

Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. Psalm 67:3 Psalm 67:1-8 Wereldwijde bekendheid Israël zingt een blijde psalm met perspectief, er is grote verwachting. Het is een vragen om Gods zegen en daarbij raken de...
herzienestatenvertaling.nl
Psalmen 22:16

De eerste dag van de week (3) : Frisse Wateren

… en het vergaderd zijn om Jezus Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in ...
frissewateren.nl
Psalmen 22:16

De dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30) Het onderwerp van...
honderdbijbelstudies.nl