Gerelateerd aan Psalmen 16

Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 56:1

Voor de koorleider. Op de wijs van Een roerloze duif in de verte. Van David, een stil gebed, toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen. (56:2) Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij, de hele dag bestoken en bestrijden ze mij.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Jesaja 26:3

De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 116:6

de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 31:23

(31:24) Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

2 Timotheüs 1:12

daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 146:5

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 17:8

Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 25:20

Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 97:10

U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

2 Korinthe 1:9

we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt,
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 60:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De lelie van het getuigenis. Een stil gebed van David, ter lering, (60:2) toen hij vocht tegen de Arameeërs uit het Tweestromenland en uit Soba, en toen Joab op zijn terugtocht de Edomieten in het Zoutdal versloeg, twaalfduizend man. (60:3) God, u hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen, uw toorn over ons uitgestort. Keer ons lot ten goede.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 84:12

(84:13) HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Spreuken 2:8

Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 125:1

Een pelgrimslied. Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 37:28

want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 7:1

Een klaaglied van David, dat hij voor de HEER gezongen heeft over de Benjaminiet Kus. (7:2) HEER, mijn God, bij u schuil ik, bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij,
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 17:5

mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 9:10

(9:11) Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Jeremia 17:7

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.
Gerelateerd aan Psalmen 16:1

Psalmen 22:8

(22:9) 'Wend je tot de HEER ! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?'
1
2
3
4
5
6
7
Volgende