Psalmen 105:24

NBV

24God maakte zijn volk zeer vruchtbaar, machtiger dan wie het belaagden.

SV

24En Hij deed Zijn volk zeer wassen, en maakte het machtiger dan Zijn tegenpartijders.

KJV

24And he increased his people greatly; and made them stronger than their enemies.