Prediker 2:5

SV

5Ik maakte mij hoven en lusthoven, en ik plantte bomen in dezelve, van allerlei vrucht.

KJV

5I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kind of fruits:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.