Gerelateerd aan Prediker 2:3

Gerelateerd aan Prediker 2:3

Spreuken 20:1

Van wijn word je een spotter, van drank een braller, wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Prediker 1:17

Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Efeze 5:18

Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Prediker 12:13

Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens,
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Prediker 6:12

Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon?
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Spreuken 31:4

En, Lemuël, een koning mag zich evenmin te buiten gaan aan wijn, dat past hem niet, een leider mag niet hunkeren naar drank.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Spreuken 23:29

Wie roept altijd ach en wee, wie maakt altijd ruzie? Wie heeft altijd wat te klagen, wie raakt altijd nodeloos gewond? Wie heeft altijd troebele ogen?
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Psalmen 90:9

Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

2 Korinthe 6:15

Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Prediker 7:25

Ik heb met heel mijn hart kennis gezocht en alles wat er is heb ik proberen te doorgronden. Ik heb wijsheid gezocht en wilde tot een slotsom komen; van het kwaad heb ik de dwaasheid willen kennen, van de dwaasheden de waanzin.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Prediker 3:12

Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Prediker 7:18

Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste, want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Job 14:14

Als een mens sterft-kan hij dan herleven? Dan zou ik heel mijn tijd uitdienen, totdat ik werd afgelost.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Prediker 2:24

Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Mattheüs 6:24

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
Gerelateerd aan Prediker 2:3

Genesis 47:9

en Jakob antwoordde: ‘Honderddertig jaar heb ik nu op aarde rondgezworven. Mijn leven, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd, ik heb nog niet zo lang op aarde rondgezworven als mijn voorouders.’
Gerelateerd aan Prediker 2:3

1 Samuel 25:36

Bij haar thuiskomst zag Abigaïl dat Nabal een feestmaal had aangericht, het leek wel een koningsmaal. Hij had zeer veel gedronken en de wijn was hem naar het hoofd gestegen, daarom repte ze die avond met geen woord van het gebeurde.