Artikelen over Prediker 12:7

Prediker 12:7

Prediker

Eens breekt in mij het zilv’ren koord, Dan wordt mijn aardse zang verstoord. Maar op volmaakter, schoner wijs Klinkt dan mijn lied in het Paradijs. Koor: O, wat zal’t zijn, volmaakt en rein. Voor eeuwig met de Heer te zijn! Als ook...
bijbelarchief.nl
Prediker 12:7

Na de dood (1) : Frisse Wateren

“Maar een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan?” (Job 14:10) Deze vraag, die elke menselijke ziel zich stelt ...
frissewateren.nl
Prediker 12:7

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4 : Frisse Wateren

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent ...
frissewateren.nl