Gerelateerd aan Prediker 12:13-14

Gerelateerd aan Prediker 12:13

Deuteronomium 10:12

Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Deuteronomium 6:2

U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Micha 6:8

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Psalmen 111:10

Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Psalmen 145:19

Hij vervult het verlangen van wie hem eren, hij hoort hun klacht en komt te hulp.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Prediker 5:7

(5:6) Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg. Dus heb ontzag voor God.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Lukas 1:50

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Prediker 8:12

Een zondaar kan wel honderd maal kwaad doen en toch vele jaren leven. Natuurlijk weet ook ik: het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan-want hij heeft toch ontzag voor God?
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Job 28:28

En hij sprak tot de mens: 'Ontzag voor de Heer-dat is wijsheid; het kwaad mijden-dat is inzicht.'
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Spreuken 19:23

Ontzag voor de HEER beschermt je leven, je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Psalmen 147:11

vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Openbaring 19:5

Vanaf de troon klonk een stem, die zei: 'Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!'
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Deuteronomium 4:2

Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Genesis 22:12

‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Psalmen 115:13

zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Spreuken 1:7

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

1 Petrus 2:17

Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Prediker 6:12

Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon?
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Spreuken 23:17

Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER.
Gerelateerd aan Prediker 12:13

Prediker 2:3

Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid-want die behield altijd de overhand-kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.
1
2
Volgende