Prediker 1:1, 12

NBV

1Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem.
12Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem.

SV

1De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
12Ik, prediker, was koning over Israel te Jeruzalem.

KJV

1The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.
12I the Preacher was king over Israel in Jerusalem.