Open de Bijbel

Openbaring 2:3
NBV 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version