Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Gerelateerd aan Openbaring 3:2

1 Petrus 5:8

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Openbaring 16:15

'Ik kom onverwacht als een dief!' Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

1 Petrus 4:7

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

2 Timotheüs 4:1

Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij:
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Handelingen 20:28

Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Jesaja 35:3

Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Markus 13:33

Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Lukas 22:31

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Deuteronomium 3:28

Draag het bevel over aan Jozua en bereid hem voor op zijn taak. Hij zal het volk voorgaan en hun het land in bezit geven dat jij zult zien liggen.’
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Handelingen 18:23

Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië en Frygië, waar hij alle leerlingen moed insprak.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

2 Kronieken 25:2

Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, maar niet van ganser harte.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Mattheüs 25:13

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Mattheüs 24:42

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Openbaring 2:4

Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

1 Koningen 11:4

op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader David dat was geweest.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Jesaja 56:10

Want al mijn wachters zijn blind, ze merken niets; ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen: vadsig en hijgend liggen ze daar, ze willen alleen maar luieren.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Daniel 5:27

tekel -u bent gewogen en te licht bevonden;
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

1 Koningen 15:3

Hij bedreef alle zonden die zijn vader vóór hem had bedreven en was, in tegenstelling tot zijn voorvader David, de HEER, zijn God, niet met heel zijn hart toegedaan.
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Jesaja 57:12

Ik zal je vertellen wat dat fraaie gedrag van jou waard is. Je godenverzameling zal je niet baten;
Gerelateerd aan Openbaring 3:2

Ezechiel 34:8

Zo waar ik leef-spreekt God, de HEER -,mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen!
1
2
Volgende