Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 2:25

houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.'
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 22:20

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus!
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 22:12

'Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 2:10

Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

2 Timotheüs 4:8

Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

1 Petrus 5:3

Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 3:3

Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

2 Timotheüs 2:5

Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

1 Korinthe 9:25

Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 1:3

Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 22:7

'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 4:10

werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 4:4

Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Openbaring 2:13

Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Jakobus 5:9

Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Zefanja 1:14

De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER ! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!
Gerelateerd aan Openbaring 3:11

Filippensen 4:5

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.