Artikelen over Openbaring 22:17, 20

Openbaring 22:20

Openbaring 22 vers 21 : Frisse Wateren

De genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen (Openb. 22:21). Een wens ook nu nog geldig Beide het boek de Openbaring alsmede de ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

Het is advent, totdat Jezus komt

December ligt achter je. Advent is gevierd. Maar het blijft advent, want het blijft uitzien naar Jezus. Advent stopt niet als je de kaarsen hebt uitgeblazen of de kerstboom de deur uit hebt gedaan. Advent wordt niet weggegooid met de laatste restjes van h
zijlacht.nl
Openbaring 22:17

God neemt Zelf het woord

Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Joël 3:17 Joël 3:17 Openbaring 22:12-17 God neemt Zelf het woord De HEERE licht Zelf de profetie toe. Hij wil maar één ding: dat wij geloven dat Hij onze God is en...
herzienestatenvertaling.nl
Openbaring 22:17

Romeinen 13 vers 12 : Frisse Wateren

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. De nacht is de ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

Israël en tijd van aartsvaders (9) : Frisse Wateren

Les 9 Beste cursist(e), In Genesis 25 zien we dat Abraham, na Saras dood, getrouwd is met Ketura en nog een aantal zonen kreeg. Maar Izak blijft het ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

Israël en tijd van aartsvaders (8) : Frisse Wateren

Les 8 Beste cursist(e), In de vorige les hebben gezien dat Abraham en lzak een (zwak) beeld is van God, Die Zijn Zoon gaf. Door zulk een beeld uit ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

De profeet Daniël (5) : Frisse Wateren

Hoofdstuk V Praktische tips: Zie les 1 + 2. Hoe kunt u mee doen? Zie les 1 + 2. Velen zullen deze geschiedenis van koning ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:20

De Heer is nabij : Frisse Wateren

“… De Heer is nabij” (Fil. 4:5b) Precies in het midden van de vermaningen van Paulus aan de Filippiërs in Filippi 4 vers 1-9, vinden we deze ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:20

Verlang jij naar Jezus’ terugkomst?

De toekomst en dan met name de eeuwigheid vond ik altijd een beetje beangstigend. Ik heb daardoor ook heel lang gehoopt dat Jezus nog niet terug zou komen. Ik wilde mijn oude, vertrouwde aardse leven niet achterlaten en inruilen voor iets eeuwigs, ongrijp
zijlacht.nl
Openbaring 22:17

Verzoening en plaatsvervanging : Frisse Wateren

Deze twee kanten van het werk van Christus worden vaak niet genoeg onderscheiden, waardoor een onduidelijke verkondiging van het kostbare evangelie tot ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:20

De opname van de gelovigen – realiteit? : Frisse Wateren

18-10-2014. Er zal een dag in ons leven zijn, die vermoedelijk net zo gaat zoals vele andere dagen. Misschien zul je s morgens opstaan, je ontbijt ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

God vertrouwen in moeilijke tijden (12) : Frisse Wateren

Psalm 129-131: De Psalmen 126 tot 128 tonen ons, hoe de gevluchten en de achtergeblevenen uit het overblijfsel van Israël bijeengebracht worden. Het ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

Twee zijden van de verzoening : Frisse Wateren

Richtverzen: Leviticus 16; 1 Johannes 2 vers 2 1 Johannes 2 vers 2: “… en Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet alleen voor onze [zonden], ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17, 20

De gemeente van God (2+3) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (I) De gemeente (kerk) naar de gedachten van God Haar betekenis en waarde We kunnen zeker onze gedachten niet genoeg daarop richten, ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:20

De man uit Samaria - Zij Lacht

Vandaag neem ik je mee op reis naar Israël. Naar een plek, die op het eerste gezicht kaal en troosteloos lijkt met een zekere hardheid, maar die gelijktijdig oneindige schoonheid en rust uitstraalt. In het echt is dit fenomeen nog indrukwekkender. Deze pl
zijlacht.nl
Openbaring 22:17

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (III) : Frisse Wateren

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance ... We vervolgen de impressie Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance ... ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

Pinksteren – de geboortedag van de gemeente : Frisse Wateren

Pinksteren is de geboortedag van de gemeente, en daarmee het begin van een nieuw tijdperk. Noch was er voordien al een gemeente, noch is zij later ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:20

De volharding van de hoop : Frisse Wateren

Vooral wanneer we door moeilijke tijden moeten gaan, wordt onze volharding of geduld door de Heer op de proef gesteld. Jakobus zegt: “Acht het enkel ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

De strijd om de uitverkiezing (I) : Frisse Wateren

of: “TULIP” - de “vijf punten van het Calvinisme” In het “Calvijn-jaar” loont het niet alleen een blik te slaan op de persoon van Calvijn ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:17

De Heilige Geest – de doop met en de vervulling van de Heilige Geest (5) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht Psalm 119 vers 130a Les 5 Beste cursist(e), De Bijbel begint en eindigt met het werk van de Heilige Geest ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende