Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Gerelateerd aan Openbaring 21:5

2 Korinthe 5:17

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Jesaja 42:9

Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Jesaja 43:19

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het-heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Openbaring 20:11

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets.
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Openbaring 19:9

Toen zei hij tegen mij: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd."' En hij vervolgde: 'Wat God hier zegt, is betrouwbaar.'
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Openbaring 1:19

Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Openbaring 5:1

Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld.
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Openbaring 1:11

en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Openbaring 4:9

Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft,
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Openbaring 4:2

Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand.
Gerelateerd aan Openbaring 21:5

Openbaring 22:6

Toen zei hij tegen mij: 'Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.'