Artikelen over Openbaring 21:5

Openbaring 21:5

Vreemde vraag …!

Oudejaarsdag (…) vroeg Hij hem of hij iets zag. Markus 8:23 Markus 8:22-26 Vreemde vraag …! In de context van Markus 8 krijgt deze geschiedenis een diepe symbolische betekenis. De blinde, wiens ogen langzaam maar zeker door Jezus geopend worden, is...
herzienestatenvertaling.nl
Openbaring 21:5

Waar bent U, God? - Zij Lacht

Als God echt bestaat, waarom is er dan zoveel lijden? Waarom is er dan verdriet en pijn? Waarom is er nog steeds ruzie, haat en oorlog? Deze vraag heeft iemand je vast wel eens gesteld of misschien vraag jij je het zelf wel eens af en heb je het wel eens
zijlacht.nl
Openbaring 21:5

En dan sta je opeens aan het begin van een bron

Daar sta ik, midden in het bos. Voor mijn voeten op het pad ontspringt een bron. Het begint met kiezels die opeens nat zijn, een paar meter verderop ontstaat er een echt stroompje die zijn weg zoekt. Ik ga op mijn hurken bij de bron zitten en leg mijn han
zijlacht.nl
Openbaring 21:5

Alles wordt weer nieuw

De lente is begonnen. Alles wordt weer nieuw! We zien het leven om ons heen opspringen. Lammetjes in de wei, bloemen in het veld, vogels die fluiten in de vroege morgen, heerlijk… En niet zo lang geleden was het Pasen en dachten we aan het feit dat Jezus
zijlacht.nl
Openbaring 21:5

Verlang jij naar Jezus’ terugkomst?

De toekomst en dan met name de eeuwigheid vond ik altijd een beetje beangstigend. Ik heb daardoor ook heel lang gehoopt dat Jezus nog niet terug zou komen. Ik wilde mijn oude, vertrouwde aardse leven niet achterlaten en inruilen voor iets eeuwigs, ongrijp
zijlacht.nl
Openbaring 21:5

2 Petrus 3 vers 11 en 12 : Frisse Wateren

Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast ....! ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:5

Jezus Christus … de Amen … (1) : Frisse Wateren

Zoals in de andere zes zogenaamde zendbrieven in Openbaring 2 en 3 heeft de manier waarop Christus zich aan de toenmalige gemeente voorstelt, een grote ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:5

De eerste dag van de week (1) : Frisse Wateren

Dit is een geschrift van H.J. Lemkes Sr., dat verkort bewerkt is door H. LA RIVIÈRE. Uitgegeven door J.N. Voorhoeve - Den Haag. De titel was: De ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:5

De zee was niet meer … : Frisse Wateren

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer” (Openb. ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:5

Geloofsvragen | hemel - HGJB

Hemel De hemel is mooi en goed en voor altijd! Dat weten we… omdat God dat zegt in de Bijbel. Maar als je erover nadenkt hoe het precies zal zijn, kunnen...
hgjb.nl
Openbaring 21:5

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (9) : Frisse Wateren

les 9 “De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en om Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen” (Mattheüs ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:5

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik,...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 21:5

De hel, de eeuwige straf – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen....
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 21:5

Is de "eeuwige verdoemenis" eeuwig? : Frisse Wateren

Betekent voor eeuwig werkelijk eeuwig, en is daarom de eeuwige verdoemenis eeuwig? (1) Tegen de leer van de eeuwige verdoemenis heeft men veel ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:5

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (11b) : Frisse Wateren

Bijlage bij les 16-28 betreffende Mattheüs 24 en 25. Zeer korte samenvatting van wat de Bijbelse profetieën ons leren over de toekomst van de Heere, ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:5

De oordelen: Het oordeel over de werken van de gelovigen, het oordeel over de volken en het laatste

Inleiding De Bijbel spreekt over verschillende oordelen. Dat zijn momenten waarop God als rechter vonnis zal vellen. In deze bijbelstudie zullen we de drie...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 21:5

Het duizendjarige vrederijk Deel I: het begin, de duur en het einde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over het duizendjarig vrederijk. Jezus komt terug naar deze aarde om het koningschap in bezit te nemen. [1] Wanneer hij...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 21:5

Overdenking van Nehemia (20 – slot) : Frisse Wateren

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van ...
frissewateren.nl