Artikelen over Openbaring 21:14-15

Openbaring 21:14-15

Gemeente van God (6) : Frisse Wateren

Een wereldwijde eenheid (deel 2c) 5. Een kandelaar Toen Johannes in ballingschap (in verbanning) op Patmos was, zag hij in een gezicht zeven ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:14-15

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik,...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 21:14-15

God vertrouwen in moeilijke tijden (5) : Frisse Wateren

Psalm 122 Een pelgrimslied, van David. Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan! Onze voeten ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:14-15

Cartoons of het Woord van God? : Frisse Wateren

Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:14-15

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (11b) : Frisse Wateren

Bijlage bij les 16-28 betreffende Mattheüs 24 en 25. Zeer korte samenvatting van wat de Bijbelse profetieën ons leren over de toekomst van de Heere, ...
frissewateren.nl
Openbaring 21:14-15

De oordelen: Het oordeel over de werken van de gelovigen, het oordeel over de volken en het laatste

Inleiding De Bijbel spreekt over verschillende oordelen. Dat zijn momenten waarop God als rechter vonnis zal vellen. In deze bijbelstudie zullen we de drie...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 21:14-15

Overdenking van Nehemia (17) : Frisse Wateren

Juli 2008. Dit huis, of eigenlijk deze ruïne, die ik tijdens mijn vakantie zag, ligt eenzaam en verlaten in de Schotse heuvels. Wat triest ... Dit wacht ...
frissewateren.nl