Artikelen over Openbaring 20:14-15

Openbaring 20:14-15

Vuur (I) – Tegenvuur : Frisse Wateren

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

Beschaamd worden bij Zijn komst? : Frisse Wateren

Vraag: “Ik heb gehoord dat het hier om de komst van de Heer Jezus met de Zijnen gaat, wat uit het woord “geopenbaard” zou blijken. Maar hoezo is ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:15

Openbaring 20:15 : Frisse Wateren

GenummerdLang geleden speelde zich - waarschijnlijk ergens in Rusland - het volgende af:Vlakbij een dorp stond een aantal bomen die aan de dorpsbewoners ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

2 Thessalonika 1 (3) : Frisse Wateren

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

Vliegramp van de vlucht MH 17. Wat heeft het mij te zeggen? : Frisse Wateren

Verschrikkelijk … onvoorstelbaar … afschuwelijk … onbegrijpelijk … dit zijn woorden die je door de gedachten kunnen schieten. Gevoelens van ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

Altijd goede moed (4) : Frisse Wateren

Lezen: 2 Korinthe 5:2-10. We hebben altijd goede moed met betrekking tot de komst van de Heer De Heer is nabij. Zijn komst is zekerder dan de dood, ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:15

Humor – niets voor christenen? : Frisse Wateren

Lachen is gezond, zegt een spreekwoord. Maar mogen christenen lachen? Natuurlijk mogen christenen zich hartelijk verblijden en deze vreugde, ook door ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:15

Lukas 10 vers 20 : Frisse Wateren

… maar verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen; Ziet, wat een liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

Geloven concreet (14) : Frisse Wateren

De bazuin zal klinken We hebben in de vorige les gezien dat de Heer Jezus beloofd heeft terug te komen. Openbaring 22 verzekert ons driemaal dat dit ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

De Toekomst: les 7 – Wat is sterven? : Frisse Wateren

In de vorige lessen zagen wij, dat er twee soorten mensen zijn: a) Zij die “dood” zijn, hoewel zij leven! b) Zij die “levend” zijn, omdat zij ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

De opstanding – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Ik ben de opstanding en het leven…” (Johannes 11:25) “… de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 20:14

De Toekomst: les 8 – Twee opstandingen : Frisse Wateren

Omdat alles wat wij tot nu toe behandelden, een beetje overzichtelijk blijft, vatten wij opnieuw wij enkele dingen samen. Wij hebben vastgesteld dat: ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

De Toekomst: les 1 – Is er leven na de dood? : Frisse Wateren

Het is interessant te zien, hoeveel mensen tegenwoordig zich met dit onderwerp bezig houden. Het is nog interessanter om te zien waar men het antwoord op ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

De zondeval – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Alleen, zie, dit heb ik gevonden: dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht.” (Prediker 7:29) Alles wat...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 20:14-15

Eenzaamheid … : Frisse Wateren

20 december 2016 Een overdenking in donkere dagen ... Eenzaamheid lijkt wel een van de meest voorkomende verschijnselen in onze tijd. Ook u, jij die ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

De rechterstoel : Frisse Wateren

Romeinen 14 vers 10-12; 2 Korinthe 5 vers 10 De gedachte aan de rechterstoel van de Heer Jezus lijkt veel gelovigen onbehagen, of zelfs angst, op te ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

Het laatste oordeel – Honderd bijbelstudies

Inleiding “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 20:14-15

Wat gebeurt er met je als je sterft – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn . ” (Lucas 23:43) “… heen te gaan en bij Christus te...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 20:14-15

Waar bent ú na uw sterven … ? : Frisse Wateren

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze (zogenaamde) Christelijke landen volledig ...
frissewateren.nl
Openbaring 20:14-15

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn : Frisse Wateren

Over het lot van de mens na de dood heersen vandaag in onze christelijke landen zeer verschillende opvattingen. Voor een deel gefundeerd op kerkelijke ...
frissewateren.nl
1
2
3
Volgende