Gerelateerd aan Openbaring 20:14-15

Gerelateerd aan Openbaring 20:14

1 Korinthe 15:26

De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood,
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Openbaring 20:6

Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Openbaring 1:18

Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Openbaring 21:8

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Openbaring 19:20

Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Openbaring 21:4

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Hosea 13:14

Waarom zou ik hen dan vrijkopen uit de macht van het dodenrijk of verlossen van de dood? Dood, zaai de pest om je heen! Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Ik ken geen medelijden meer.
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Openbaring 20:13

De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

1 Korinthe 15:53

Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Openbaring 20:10

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Openbaring 20:14

Openbaring 20:15

Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

Johannes 3:36

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

Handelingen 4:12

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

Mattheüs 13:50

en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

Mattheüs 25:41

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

Hebreeën 2:3

hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord?
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

Markus 9:43

Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur.
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

Hebreeën 12:25

Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen.
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

Johannes 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Gerelateerd aan Openbaring 20:15

1 Johannes 5:11

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
1
2
Volgende