Open de Bijbel

Openbaring 2:4
NBV 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version