Artikelen over Openbaring 2:18-29

Openbaring 2:18-29

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (50) : Frisse Wateren

De brief aan de gemeente van Thyatire Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 13 En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:18-23

Hartonderzoek doen

Je hart. Het belangrijkste orgaan in je lichaam. Het zorgt dat alles blijft werken. Maar het is onder andere ook een soort boodschapper. Het gaat harder kloppen als je stress hebt, verliefd bent of gespannen bent. En het gaat langzamer kloppen als je juis
zijlacht.nl
Openbaring 2:24-25, 28

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (60) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus. Hoofdstuk 16 (vervolg) De godsdienstoorlogen van Karel de Grote 771‑814. De kerkgeschiedenis van Pepins tijd af is ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:20-23

Elia – Een profeet van de Heere (7) : Frisse Wateren

Karmel - God geeft regen Lezen: 1 Koningen 19 vers 1-8: 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:21, 26-28

De overwinnaar en zijn beloning : Frisse Wateren

Openbaring 2 en 3 Inleiding In het eerste hoofdstuk van Openbaring wordt een indeling van het boek in drie hoofdgedeelten weergegeven: Wat u hebt ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:21-29

Het boek Openbaringen – Bijbels Panorama

Het bijbelboek Openbaring is precies wat het voorgeeft te zijn. Maar dan in de bijbelse betekenis van de uitdrukking: een openbaring (ontsluiering) van wat in voorgaande, oud-testamentische, profetieën nog verborgen (versluierd) was. In zichzelf blijft Op
bijbelspanorama.nl
Openbaring 2:26-27

Wat is gezag? : Frisse Wateren

In welke zin verstaan wij vandaag het begrip gezag? Er wordt dikwijls van gezag gesproken. Meestal bedoelt men daarmee gebruik van geweld, die bruut, ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:20

De plaats van de vrouw (2) : Frisse Wateren

volgens de Heilige Schrift Nadat wij bij de schepping gezien hebben, dat de vrouw een plaats van onderdanigheid tegenover haar hoofd inneemt en zij toch ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:25

Ter overdenking … : Frisse Wateren

In het leven van een kind van God kan er zoveel gebeuren dat het loflied verdwijnt. We vergeten wat de Heer allemaal gedaan heeft in ons leven en zijn ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:22-23

De Tijd van het einde

Leven we al in de eindtijd of leven we in de opmaat naar de eindtijd? Een niet onbelangrijk verschil, waar alleen Gods Woord duidelijkheid over kan verschaffen.
israelendebijbel.nl
Openbaring 2:21-22

Het Karakter van God 1 – Honderd bijbelstudies

Inleiding Van ieder mens kun je zeggen hoe hij is. Bijvoorbeeld hij is vriendelijk, hij is trouw. Zo kun je iemands karakter beschrijven. Bij God is dat...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 2:26-28

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:26

Ruth (15) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:24-25

Gewapende christenen (2) : Frisse Wateren

Wanneer een soldaat aan het front moet strijden, zal hij zeker ook graag willen weten waar de strijd om gaat. Hij wil weten ‘waarvoor’ hij strijdt. ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:20

Wanneer was het eigenlijk Kerst? : Frisse Wateren

Het is relatief eenvoudig uit te leggen dat deze de geboorte niet eind december - of, zoals oorspronkelijk gevierd, begin januari - plaats had kunnen ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:24

Occultisme in de Last-Age : Frisse Wateren

Mogelijk ben jij ook wel eens op de een of andere wijze bepaald bij deze duistere dingen. Mogelijk vraag je je af hoe je daar mee aan moet. Mogelijk ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:29

Een laatste waarschuwing : Frisse Wateren

Bedenk dan waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:18, 23

Jehovah Getuigen (1) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:21

Enkele bijbelse gedachten over: bekering : Frisse Wateren

Bekering is vooral de erkenning van het oordeel van God, dat de mens door zijn ongehoorzaamheid verloren is en gered moet worden. Bekering betekent: ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:20

Seks in de kerk … (1) : Frisse Wateren

November 2006. Dat er een verschuiving gaande is binnen de evangelische beweging en de reformatorische kerken is wel duidelijk, maar hetgeen nu tot ons ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende