Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Jesaja 62:2

Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Openbaring 3:12

Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Openbaring 2:7

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Jesaja 65:15

De naam die jullie nalaten wordt door mijn uitverkorenen gebruikt wanneer zij iemand vervloeken: ‘Zo zal God, de HEER, je doden!’ Maar mijn dienaren geef ik een andere naam,
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Openbaring 19:12

Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Openbaring 2:11

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden."
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Johannes 6:48

Ik ben het brood dat leven geeft.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Spreuken 3:32

want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Openbaring 14:3

Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Kolossensen 3:3

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Psalmen 25:14

De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Jesaja 65:13

Daarom-dit zegt God, de HEER: Mijn dienaren zullen eten, maar jullie zullen honger lijden; mijn dienaren zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden; mijn dienaren zullen zich verheugen, maar jullie zullen te schande staan;
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Openbaring 3:22

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."'
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Mattheüs 13:11

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Psalmen 36:8

(36:9) zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

1 Korinthe 2:14

Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Openbaring 3:6

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Johannes 4:32

Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Spreuken 14:10

Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen.
Gerelateerd aan Openbaring 2:17

Jesaja 56:4

Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond,