Artikelen over Openbaring 19

Openbaring 19:11-21

Is Israël de grootste bedreiging voor de wereldvrede? – EU-enquête : Frisse Wateren

Een onderzoek door de Europese Commissie lijkt aan te tonen dat de EU-burgers Israël als de grootste potentiële bedreiging voor de wereldvrede houden. ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:5-10

Enkele bijbelse gedachten over: aanbidding : Frisse Wateren

Aanbidding is de hoogste uitdrukking van de gemeenschap met God. Onderwerp van de aanbidding is God als Schepper en Vader en de Zoon van God als ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11-21

De ruiters van de Apocalyps (2 – slot) : Frisse Wateren

Na de Opname van de Gemeente, voorgesteld in Openbaring 4 vers 1-2, breekt er een zevenjarige periode van Goddelijke oordelen aan, opgetekend tussen ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11-21

Het laatste oordeel – Honderd bijbelstudies

Inleiding “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11-21

De eindtijd (4) : Frisse Wateren

De veldslag op Armagédon is een gebeurtenis waar in een grote eindstrijd de grote machten van het kwaad definitief vernietigd zullen worden ... ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11-21

Wat er volgens de profetie gaat gebeuren – een overzicht – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel heeft veel te zeggen over de eindtijd. Dé centrale gebeurtenis van de eindtijd is de wederkomst van Jezus. De Bijbel vertelt ons ook...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11-21

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel III – Honderd bijbelstudies

In deze Bijbelstudie gaan we door met de bespreking van de Bijbelse basis van het duizendjarig rijk en met de beantwoording van de tegenwerpingen. 1. De...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11-16

1 Thessalonika 4 (12) : Frisse Wateren

Het thema van de overige verzen van dit hoofdstuk (13-18) is de komst van de Heer. Reeds in hoofdstuk 1 heeft Paulus geschreven, dat de Thessalonikers ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:7, 9

Mattheüs 25 vers 5 : Frisse Wateren

“Toen nu de bruidegom uitbleef, werden ze allemaal slaperig …”. Er kwam een bruiloft aan. Tien mensen gingen er naar toe. Het werd al donker en ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11-16

De opname van de gelovigen : Frisse Wateren

1. Thessalonicenzen 4 vers 13-18 Inhoud 〉 Inleiding 〉Het voorbeeld van het oudtestamentische volk van God 〉De komst van Christus: onze grote ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11-21

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (11b) : Frisse Wateren

Bijlage bij les 16-28 betreffende Mattheüs 24 en 25. Zeer korte samenvatting van wat de Bijbelse profetieën ons leren over de toekomst van de Heere, ...
frissewateren.nl
Openbaring 19

Jezus zegt: "Ik wil jou helemaal!" - wil jij Hem ook?

Getooid in een lange sluier kijkt de kallah, bruid, opzij. Ze kijkt haar chatan, bruidegom, liefdevol aan. Hij reikt haar de kiddoesh, de huwelijksbeker met wijn. Langzaam en duidelijk begint hij te praten: “Deze beker is een nieuw verbond in mijn bloed,
zijlacht.nl
Openbaring 19

Bruid, ben jij klaar om jouw Bruidegom te ontmoeten?

Soms heb ik de eer om foto’s te maken op één van de belangrijkste dagen van iemands leven. Althans, ja, het is wel eigenlijk een heel speciale dag. De dag dat de bruidegom zich in een pak hijst, de bruid in een witte jurk. En dat ze elkaar dan die dag voo
zijlacht.nl
Openbaring 19:6-10

Geloven concreet (14) : Frisse Wateren

De bazuin zal klinken We hebben in de vorige les gezien dat de Heer Jezus beloofd heeft terug te komen. Openbaring 22 verzekert ons driemaal dat dit ...
frissewateren.nl
Openbaring 19

Gog en Magog

In de Bijbel komen we Gog en Magog een aantal malen tegen in het kader van profetieën over de eindtijd.
israelendebijbel.nl
Openbaring 19

Het boek Openbaringen – Bijbels Panorama

Het bijbelboek Openbaring is precies wat het voorgeeft te zijn. Maar dan in de bijbelse betekenis van de uitdrukking: een openbaring (ontsluiering) van wat in voorgaande, oud-testamentische, profetieën nog verborgen (versluierd) was. In zichzelf blijft Op
bijbelspanorama.nl
Openbaring 19:11-20

De oordelen: Het oordeel over de werken van de gelovigen, het oordeel over de volken en het laatste

Inleiding De Bijbel spreekt over verschillende oordelen. Dat zijn momenten waarop God als rechter vonnis zal vellen. In deze bijbelstudie zullen we de drie...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11-21

De Wederkomst van Christus 1 – Honderd bijbelstudies

Inleiding “en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30) “Zie, Hij komt...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11-21

Het duizendjarige vrederijk Deel I: het begin, de duur en het einde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over het duizendjarig vrederijk. Jezus komt terug naar deze aarde om het koningschap in bezit te nemen. [1] Wanneer hij...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:6-8

Psalm 45 – “U bent veel mooier dan de mensenkinderen” : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Psalm 45 Psalm 45 is een lied van de liefde, waarin Christus als antwoord op het roepen van de godvrezende in Psalm 44 voorgesteld ...
frissewateren.nl
1
2
3
4
5
Volgende