Artikelen over Openbaring 19:11

Openbaring 19:11

De verschijning (2) : Frisse Wateren

2 Thessalonicenzen 1 vers 6-9: 6. … daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, 7. verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

De verschijning (2) : Frisse Wateren

… daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

Jezus Christus … de Amen … (1) : Frisse Wateren

Zoals in de andere zes zogenaamde zendbrieven in Openbaring 2 en 3 heeft de manier waarop Christus zich aan de toenmalige gemeente voorstelt, een grote ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

Is Israël de grootste bedreiging voor de wereldvrede? – EU-enquête : Frisse Wateren

Een onderzoek door de Europese Commissie lijkt aan te tonen dat de EU-burgers Israël als de grootste potentiële bedreiging voor de wereldvrede houden. ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

1 Thessalonika 4 (12) : Frisse Wateren

Het thema van de overige verzen van dit hoofdstuk (13-18) is de komst van de Heer. Reeds in hoofdstuk 1 heeft Paulus geschreven, dat de Thessalonikers ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

Ruth (30) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

De opname van de gelovigen : Frisse Wateren

1. Thessalonicenzen 4 vers 13-18 Inhoud 〉 Inleiding 〉Het voorbeeld van het oudtestamentische volk van God 〉De komst van Christus: onze grote ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

De ruiters van de Apocalyps (2 – slot) : Frisse Wateren

Na de Opname van de Gemeente, voorgesteld in Openbaring 4 vers 1-2, breekt er een zevenjarige periode van Goddelijke oordelen aan, opgetekend tussen ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

Het laatste oordeel – Honderd bijbelstudies

Inleiding “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11

Alleen Hij is de Weg … : Frisse Wateren

Heel Nederland was geschokt. De onschuld is voorbij. We zitten er midden in. Het terrorisme slaat toe, niet alleen in Spanje maar ook in Nederland. ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

De eindtijd (4) : Frisse Wateren

De veldslag op Armagédon is een gebeurtenis waar in een grote eindstrijd de grote machten van het kwaad definitief vernietigd zullen worden ... ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

Wat er volgens de profetie gaat gebeuren – een overzicht – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel heeft veel te zeggen over de eindtijd. Dé centrale gebeurtenis van de eindtijd is de wederkomst van Jezus. De Bijbel vertelt ons ook...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11

De antichrist Deel II: zijn opkomst en loopbaan – Honderd bijbelstudies

3. De opkomst en carrière van de antichrist In dit punt worden de belangrijkste momenten uit de loopbaan van de antichrist besproken. Op veel van deze...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel III – Honderd bijbelstudies

In deze Bijbelstudie gaan we door met de bespreking van de Bijbelse basis van het duizendjarig rijk en met de beantwoording van de tegenwerpingen. 1. De...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 19:11

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (10) : Frisse Wateren

Les 10 “Gezegend Hij, die komt in de naam van de Heere” (Psalm 118:26; Mattheüs 21:9, Mattheüs 23:39) Beste cursist, In de ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

Dag van de Heer – Zijn verschijning : Frisse Wateren

Overdenking 1 Thessalonicensen 5 vers 1-8 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Want ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

Het Johannes-evangelie (08) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 44 tot 2 vers 25 De tweede dag - Nathanaël, een beeld van het overblijfsel van Israël (vs. 43-51) “De volgende dag ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

Profetische Gebeurtenissen : Frisse Wateren

Een overzicht van de profetische gebeurtenissen De Grote Verdrukking: Het begint met het werpen van satan uit de hemel (Openb. 12:9), duurt drie en ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (11b) : Frisse Wateren

Bijlage bij les 16-28 betreffende Mattheüs 24 en 25. Zeer korte samenvatting van wat de Bijbelse profetieën ons leren over de toekomst van de Heere, ...
frissewateren.nl
Openbaring 19:11

De oordelen: Het oordeel over de werken van de gelovigen, het oordeel over de volken en het laatste

Inleiding De Bijbel spreekt over verschillende oordelen. Dat zijn momenten waarop God als rechter vonnis zal vellen. In deze bijbelstudie zullen we de drie...
honderdbijbelstudies.nl
1
2
Volgende