Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Gerelateerd aan Openbaring 14:13

1 Thessalonicensen 4:16

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan,
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Hebreeën 4:9

Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Openbaring 6:11

Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Openbaring 20:6

Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Openbaring 19:9

Toen zei hij tegen mij: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd."' En hij vervolgde: 'Wat God hier zegt, is betrouwbaar.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Jesaja 57:1

De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom; ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Psalmen 85:13

(85:14) Het recht gaat voor God uit en baant voor hem de weg.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

2 Timotheüs 4:7

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Openbaring 16:17

De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Het is voorbij!'
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Openbaring 21:5

Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' -Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' -
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Job 3:17

In het dodenrijk worden de goddelozen stil, zij die uitgeput zijn, vinden daar hun rust.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

1 Thessalonicensen 5:10

Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

1 Korinthe 15:18

en worden de doden die Christus toebehoren niet gered.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Openbaring 7:14

Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Jesaja 35:10

Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Filippensen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Psalmen 19:11

(19:12) Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Mattheüs 25:35

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Lukas 16:9

Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.
Gerelateerd aan Openbaring 14:13

Hebreeën 6:10

Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.
1
2
Volgende