Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 19:3

Opnieuw zeiden ze: 'Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Jesaja 34:10

Het blijft er branden, dag en nacht, voor eeuwig stijgt de rook er op. Het land ligt verloren, tot in het verste nageslacht, nooit zal iemand het nog betreden.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Jesaja 33:14

De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen: ‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Mattheüs 25:46

Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 18:18

en riepen toen ze de rook boven haar zagen opstijgen: "Welke stad is er aan die grote stad gelijk?"
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 20:10

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Mattheüs 25:41

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Genesis 19:28

Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 14:9

Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: 'Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt,
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Lukas 16:23

Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Markus 9:43

Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 7:12

met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Psalmen 145:1

Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Hebreeën 1:8

Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 5:13

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Psalmen 10:16

De HEER is koning voor eeuwig en altijd: vijandige volken verdwijnen uit zijn land.
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Exodus 15:18

De HEER is koning voor eeuwig en altijd!'
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 4:8

Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 11:15

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: 'Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:11

Openbaring 22:5

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
1
2
Volgende