Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Openbaring 8:13

In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: 'Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.'
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Openbaring 18:20

Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten! Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken.'
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Jesaja 49:13

Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De HEER heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd.
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Openbaring 10:6

Hij zwoer: 'Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd!
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Lukas 15:10

Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Openbaring 19:1

Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: 'Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God,
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Psalmen 96:11

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft.
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Psalmen 148:1

Halleluja! Loof de HEER, bewoners van de hemel, loof hem daar in de hoogten,
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Openbaring 11:14

Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort!
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Jesaja 44:23

Juich, hemel, want de HEER heeft dit gedaan, jubel, diepten van de aarde, bergen, breek uit in gejuich, en ook jullie, bossen met al je bomen: ja, de HEER koopt Jakob vrij, in Israël toont hij zijn luister.
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Lukas 2:14

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Jesaja 55:12

Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Hebreeën 10:37

Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg,
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Openbaring 9:12

Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee!
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

2 Petrus 3:8

Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Gerelateerd aan Openbaring 12:12

Openbaring 11:10

De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest.'