Open de Bijbel

Openbaring 1:6
NBV 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader-aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version