Open de Bijbel

Openbaring 1:10
NBV 10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version