Openbaring 5:1

NBV

1Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld.

SV

1En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.

KJV

1And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.