Openbaring 4:9

NBV

9Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft,

SV

9En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft;

KJV

9And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever,